Liga starých gard Plzeň – jih 2011

propozice

 

Hrací den: pátek v 18.00, 17.30 a 17.00 dle rozpisu

Rozhodčí: každý oddíl je povinen si zajistit rozhodčího na domácí zápasy. Odměna rozhodčího činí 200,- Kč, cestovné 50,- Kč

Občerstvení: zajistí domácí oddíl

Hrací doba: 2 x 40 minut

Zápis o utkání: před zápasem se vyplní oficiální zápis o utkání ČMFS. Po zápase domácí oddíl nahlásí výsledek na telefon 377971283 nebo formou SMS na 607559356 nebo emailem na petrstych@volny.cz a vyplněný zápis doručí co nejdříve na adresu Petr Štych, B. Kašpara 22, 33442 Chlumčany. V zápise dbejte na to, aby čísla hráčů uvedená v zápise odpovídala skutečnosti. Zápis  podepisuje kapitán před i po zápase.

Registrace: hraje se na průkaz s fotkou a rodným číslem ( občanka, pas, registrace ČMFS apod. ). Hrají hráči, kteří v tomto roce dovrší 35 let ( ročník 1976 ) a starší. V případě zjištění neoprávněného startu se zápas kontumuje v neprospěch mužstva, které se provinilo.

Červená karta: potrestaný hráč uvedený v zápise o utkání má stop na jeden zápas. Druhá červená karta téhož hráče v jednom ročníku – stop na dva zápasy. Každá další červená karta téhož hráče v jednom ročníku – stop na dva zápasy. Závažná provinění – napadení rozhodčího, protihráče, … - posuzuje organizační výbor samostatně – možno až vyřadit hráče ze soutěže. Zjištění startu potrestaného hráče uvedeného v zápise znamená kontumaci výsledku v neprospěch mužstva, které se provinilo.

Odstoupení nebo vyřazení mužstva: odstoupí-li mužstvo z rozehrané soutěže všechny jeho odehrané zápasy se anulují a mužstvo uhradí za každý odehraný domácí zápas soupeři 300,- Kč. Jsou-li mužstvu kontumovány tři zápasy je mužstvo vyřazeno ze soutěže jeho výsledky se anulují. Za každý zkontumovaný zápas uhradí mužstvo soupeři 300,- Kč a v případě vyloučení ze soutěže se postupuje stejně jako při odstoupení mužstva. V případě neuhrazení pokut nebude mužstvo přijato do následujících ročníků soutěže LSG PJ.

Hrací systém: hraje se dle rozlosování ( systém každý s každým, ale pouze jedno kolo ), každé mužstvo šestnáct zápasů.

Hodnocení: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Při rovnosti bodů v závěrečné tabulce je rozhodující brankový rozdíl, pak více vstřelených branek, pak více zápasů sehraných venku, pak los.

Přeložení zápasu: po vzájemné dohodě, nejpozději však do středy před zápasem o který se jedná a mužstvo které žádá to nahlásí pořadateli turnaje.

Přestupy: v rozehrané soutěži pouze v letní přestávce, změnu je povinen pořadateli turnaje nahlásit nový oddíl před zahájením podzimní části soutěže. Jinak se jedná o neoprávněný start a kontumují se všechny zápasy, ve kterých takový hráč nastoupí a to se všemi důsledky ( viz odstoupení mužstva ).

zákaz kopaček se šrouby

malá domů se píská